Оотека богомола

Оотека богомола
Самка богомола откладывает оотеку
Оотека обыкновенного богомола
Оотека обыкновенного богомола в Сардинии, Италия
Оотека богомола обыкновенного
Оотека богомола обыкновенного, Канада