Корковый богомол (Humbertiella sp. Vietnam)

Характеристики 
АреалВьетнам

Humbertiella sp.